Primeri izrade dokumentacione podloge za rad Komisije za unapređenje kvaliteta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda

schriften legal downloaden

Predavač: Mr sci med Zvezdan Stefanović
Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”, Dimitrija Tucovića 161, Beograd SITS – Savez Inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 7a/I, Beograd7.Jun 2016 download adobe photoshop cc for free.

pecat_zss_133 AKREDITACIJA: Zdravstveni savet Srbije A-1-1443/16
AUTORSKA PRAVA ZAŠTIĆENA od www.kme-srbija.com

Realizaciju ovog predavanja omogućio donator:

Download 3d desktop wallpapers for free

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH