Primeri izrade dokumentacione podloge za rad Komisije za unapređenje kvaliteta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda

schriften legal downloaden

Predavač: Mr sci med Zvezdan Stefanović
Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”,

Primeri upravljanja rizicima pri izvršavanju zdravstvenih usluga – IV deo

passpartout

Predavač: Prim. dr Gordana Gligorijević Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”, Dimitrija Tucovića 161, Beograd SITS – Savez Inženjera i tehničara Srbije,

Primeri upravljanja rizicima pri izvršavanju zdravstvenih usluga – I deo

windows internet explorer 11 kostenlos downloaden

Predavač: Prof. dr Branislav Donfrid Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”,

Personalizovana medicina – jedan korak napred u povišenju kvaliteta u zdravstvu

ringtones for free download natural

Predavač: Ass mr sci med Gordana Mihajlović, dokorantkinja Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”,

Bolničke infekcije Definicije, značaj i mee prevencije Faktori rizika

osm karten downloaden youtube

Predavač: Dr sci med Vesna Mioljević Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”,

Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama – II deo

timer for free

Predavač: Mr sci med Igor Krdžić Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”, Dimitrija Tucovića 161,

Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama – II deo

youtube videos herunterladen software kostenlos

Predavač: Dr med Aleksandar Janković, doktorand Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”,

Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama – I deo

diabetes table excel free download

Predavač: Mr sci med Vesna Reljić Ćurić Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”,

Kvalitet u zdravstvenoj zaštiti (Demingov ciklus (krug) kvaliteta u zdravstvu, Zahtevi u pogledu kvaliteta, Mehanizmi nadzora i kontrolisanja)

arcon kostenlos downloaden deutsch

Predavač: Prof. dr LJiljana Vujotić Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”, Dimitrija Tucovića 161,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH