Analiza lekova i njihovih matabolita u biološkom materijalu

amazon ebook herunterladen ohne kindle

Predavač: Vlatka Vajs Tema: Simpozijum: Ispitivanje biološke raspoloživosti i ekvivalentnosti lekova – regulatorni i praktično aspekti

ALIMS Agencija za lekove, 5.novembar 2008 avira antivirus pro 2020 kostenlos.
Srpski

Simultani prevod engleski

AKREDITACIJA:
A-, ALIMS
AUTORSKA PRAVA ZAŠTIĆENA od www.kme-srbija.com

Realizaciju ovog predavanja omogućio sponzor:

photoshop bilder bearbeiten kostenlosen

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH