Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama – II deo

youtube videos herunterladen software kostenlos

Predavač: Dr med Aleksandar Janković, doktorand Tema: KME: JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2016
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Kneza miloša 9/I, Beograd
SLD – Interakcijski odbor za kvalitet u zdravstvu Srpskog lekarskog društva
Džirdža Vašinktona 19, Beograd
Kliničko bolnički centar “ZVEZDARA”,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH